لحظه هايی که رفته ديگه بر نميگرده !‌من هميشه افسوس رفته ها رو ميخورم !‌ دلم نمی خواد يه روزی افسوس اين لحظه های باقی مونده رو بخورم ! می دونی ديروز تو خواب حرف زدم ! یکی گفته خيلی سخته که آدم کسی رو دوست داشته باشه و دوست داشتنش رو باور نداشته باشند ! جواب دادم خيلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی و ازش دور باشی !‌ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آره خيلی سخته !‌خيلی سخته که به کسی عشق بورزی و ازش دور باشی !‌خيلی سخته به کسی عشق بورزی و هر روز تکرار کنی  که سهم تو از اون فقط نگاه و نگاه و نگاه ! بزرگترين سهم تو از اون نفس کشيدن تو هوايی که اونم نفس ميکشه ! زندگی کردن تو شهری که اونم زندگی می کنه ! ديدن آدمايی که ممکنه اونو ديده باشند يا از کنارش رد شده باشند !‌ سهم من از اون  شنيدن صدا شه !

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
بهمن

سلام خوبی؟! ... قشنگ بود ... می‌خواستم بگم که هميشه خوبه به جای اينکه افسوس رفته‌ها رو خورد ... شادی لحظه‌های قنشگ رو فرياد کرد ... شاد باشيد.

مينو

وقتی از مادر متولد شدم صدايی در گوشم طنين انداخت و گفت : زين پس تا آخرين لحظه زندگيت با تو خواهم بود . گفتم تو ديگر کيستی : گفت :غم. پنداشتم که غم عروسکی خواهد بود که بعدها با آن بازی خواهم کرد اما بعدها که معنی آن را فهميدم ديدم عروسکی هستم در دست غم . دوستت دارم .