وقتی پيدا شدم تو نگاهت گم شدم تو غمت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تو میگفتی نگاه کن و من صدای تو را که به امتداد حرفهای من خیره شده بود می شنیدم من آن چشمها را می شناسم همانطور که تو رامی شناسم زبانم دیریست که در آرزوی ادای یک جمله بغض کرده ای کاش گفتن دوستت دارم اینقدر مشکل نبود .

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
Heaven Searcher

سلام.. ديريست که با خود کلنجار می روم که آيا دوستت دارم را خواهم شنيد ؟

mojtaba agha

بزنم به تخته داری پيشرفت می کنی موفق باشی